counter create hit

รับ Mix ดนตรี

 

 
 
รับ มิกซ์ดนตรี ทั้งแบบใส่เพลงให้กับคลิปวีดีโอ และ Spot วิทยุ
 
มิกซ์ Spot วิทยุ 
 
แบบที่ 1 : ลูกค้ามีเพลงมาให้แล้ว ให้เราทำการ Mix เข้าไปให้ตรงกับเสียงพากย์ 
ราคา 2,000 บาท
 
แบบที่ 2 : ลูกค้าให้เราหาเพลงให้ด้วย (เพลงฟรี ถูกลิขสิทธิ์)
ราคา 3,500 บาท

 
 
 มิกซ์ดนตรี กับ คลิปวีดิโอ 
 
 แบบที่ 1 : ตัดต่อ ใส่เสียงพากย์ + ใส่ดนตรี (ลูกค้ามีเพลงมาให้)
 ราคา 3,000 บาท
 
 แบบที่ 2 : ตัดต่อ ใส่เสียงพากย์ + ใส่ดนตรี + ให้เราหาเพลงให้ด้วย (เป็นเพลงฟรีที่ถูกลิขสิทธิ์)
 ราคา  4,000 บาท 
 
 
 
* หากต้องการซื้อเพลงเพิ่มเติมจากเวปต่างประเทศ ลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายเงินเอง